Nho khô - Phương Hiền Food - phuonghienfood.com.vn
  • Nho khô – Phương Hiền Food

Nho khô – Phương Hiền Food

CÁC LOẠI NHO KHÔ CÓ TẠI PHƯƠNG HIỀN FOOD

NHO KHÔ ĐEN
(Mỹ)

Nho khô đen Phương Hiền Food

NHO KHÔ VÀNG
(Mỹ)

Nho khô vàng Raisins Phương Hiền Food

NHO KHÔ HỖN HỢP
(Mỹ)

Nho khô hỗn hợp Phương Hiền Food
Scroll
0914307955