Các loại hạt - Phương Hiền Food - phuonghienfood.com.vn
  • Các loại hạt – Phương Hiền Food

Các loại hạt – Phương Hiền Food

CÁC LOẠI HẠT CÓ TẠI PHƯƠNG HIỀN FOOD

HẠT ĐIỀU
(Việt Nam)

Hạt điều rang muối Phương Hiền Food

HẠT DẺ CƯỜI
(Mỹ)

Hạt dẻ cười Phương Hiền Food

HẠT HẠNH NHÂN
(Mỹ)

Hạnh nhân Phương Hiền Food
Scroll
0914307955